Slow On Blog

Easy Lyrics

Lee Changsub – Shot Of Soju [easy lyrics]

yo bo se yo na ya 
yo bo se yo na ya 

sul i han jan seng kak na nen pam 
kat i 
it nen kot kat a yo 
ke joh a don si jo del
i jen mo du han sum man dwi ne yo 

sa lam i byon ha nen kol yo
da si jon po da ke del won he yo

i lo ke jwi hal de myon

ko jyo bo lin
 jon hwa reul bot jap ko

yo bo se yo na ya 
ko ki jal ji ne ni

yo bo se yo we mal an ha ni
ul ko it ni ne ka o len ma ni la so 
sa lang ha nen sa lam i la so 

ke de so jung han ma em mil jyo ne
i ki jok in ke de ye na ye ke

ke de reul da si bul lo u la ko 
mi jin ket i wi jyo so

do na nen ke de ol kul i
ma ji 
jo em kwa kat a so

i loh ke cwi hal de myon

ba kyo bo lin 
jon hwa bon ho nu le ko 

yo bo se yo na ya ko ki jal ji ne ni
o len ma ni ya ne sa lang a
ke de reul da si bol lo o la ko 
mi jin de si ul o so 

yo bo se yo na ya
jong mal mi an he

i ki jok in ke de e na e ke
ke de reul da si bul lo u la ko

mi jin de si we jyo so
mi jin de si we jyo so
mi jin de si we jyo so